КУЛТУРА

Изложби

Изящното в текстилното изкуство

Предстои интригуваща експозиция от избрани текстилни произведения. Проектът „Студентите: изящното в текстилното изкуство“ включва избрани студентски творби от периода 2010-2021