Анастас Дудулов и неговото време

 Анастас Дудулов и неговото време

„Скръб“

През 2022 година се навършват 130 години от рождението на Анастас Дудулов. Той е име, известно в българското изкуствознание, но творчество му непознато и непроучено. По този повод се организира изложба с над 80 негови произведения.
Основавайки се на запазения архив на скулптора и със стремеж за максимална пълнота, настоящото изследване и изложба представят изкуството на Дудулов, систематизират творбите му, ситуират ги в неговото художествено развитие, възстановявайки творческия път на автора. Скулптурата на Дудулов отразява посоките, тенденциите, идеите, увлеченията на своето време. Неговият най-активен творчески период съвпада с най-динамичните в художествено отношение десетилетия у нас, това е времето между двете световни войни. Опиращ се на традициите в българското изкуство, обогатен с нов поглед от досега с европейското художествено развитие, изразител на родната тематика у нас и дълбоко свързан с народа, на когото посвещава толкова много образи, скулпторът създава едно безспорно разнообразно по съдържание и жанр творчество. За по-пълното разбиране на пластическите решения и идейното съдържание в скулптурата му е важно тя да бъде разглеждана в своя контекст. Така по-ясно се очертават явления и процеси в художествения живот у нас от първата половина на ХХ век, изпъкват тенденции и посоки, за чието формиране и разивитие Дудулов дава своя принос. Именно с тази идея в настоящата изложба са представени произведения и на други автори, негови съвременници.
Куратори са Аделина Филева, д-р Любен Домозетски.
Изложбата е между 7 декември 2021 година и 20 февруари 2022 година в Софийската градска художествена галерия.

Велин Манов

Подобни публикации