А1 регистрира ръст на приходите

 А1 регистрира ръст на приходите

Мобилният оператор А1 България започва силно финансовата година и запазва тенденцията на ръст през първото тримесечие. Това се дължи на приходите от мобилни и фиксирани услуги и на бизнес ICT решенията.
През първото тримесечие на 2021 година спрямо същия период на миналата година общите приходи на компанията са се увеличили с 3,6% до 132,2 милиона евро, а приходите от услуги със 7,3% до 105,9 милиона евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 55,6 милиона евро, регистрирайки ръст от 21,2%.
През първото тримесечие на 2021 година А1 изпълни плана си и предложи истинска 5G мрежа със скорости, достигащи над 1 000 Mbps, в над 75 населени места. Пазарът на мобилни услуги остана стабилен през първите три месеца на 2021 година, като се забелязва увеличено търсене на мобилни планове с неограничени минути и мегабайти. Тези дейности на компанията са компенсирали спада в роуминг услугите, който се дължи на по-малкото пътувания, свързани с пандемията от коронавирус. Приходите от мобилни услуги са се увеличили с 6,2% до 70,7 милиона евро, а средният приход от абонат (ARPU) с 8,5% до 6,3 евро.

Велин Манов

Подобни публикации