Войната: Възходът на западната военна мощ

 Войната: Възходът на западната военна мощ

В луксозното издание на „Войната: Възходът на западната военна мощ“ изтъкнатият медиевист професор Джон Франс се стреми да представи историята на войната, а не просто в рамките на даден период или цивилизация.
Той разглежда мотивите, начина на организация, ценностната система, която войната обуславя. В неговото изчерпателно изследване се проследяват сраженията не като единично и отделно събитие, а взаимодействие между стратегията на битката и на разрушението и на обсадата.
Защо Римската империя успява да организира и поддържа армии в мащаб, за който разкъсаните феодални държави на Средновековна Европа могат само да си мечтаят? Как концепцията за тоталната война оказва влияние върху еволюцията на цивилизацията?
Франс изтъква, че чак до XIX век големите световни цивилизации, включително западната, водят своите битки по не особено различни начини. Войната може да е предизвикателство за интелекта, както твърди Сун Дзу, но материалните условия на обществото налагат удивително сходни методи за воденето ѝ, независимо колко разнообразни са отделните култури.
Разглеждайки периода от 336 г. пр. Хр. – 65 г. сл. Хр. до съвременните конфликти, оформили днешните граници, изданието чертае изчерпателната картография на сложното и противоречиво явление, каквото представлява войната.
Обширна, изчерпателна и написана на достъпен език, книгата на проф. Джон Франс е впечатляващо по размаха си изследване, което доказва, че без значение стратегиите и логистичното надмощие на която и да е цивилизация, движещата сила на всеки конфликт и ключът към победата са мотивацията и волята да се защитят ценностите на една нация.
„Войната: Възходът на западната военна мощ“ се издава от „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации