Двоен ръст на печалбата отчете „Алтерко“ АД

 Двоен ръст на печалбата отчете „Алтерко“ АД

Технологичният холдинг „Алтерко“ АД отчете на консолидирана база 94% ръст на нетната печалба за 2020 г. спрямо 2019 г., възлизаща на 13,9 млн. лева. Към края на изминалата година холдингът регистрира и консолидирани приходи от продажби в размер на 46,8 млн. лв. при 91% увеличение на приходите от продажби на IoT устройства на стойност от 40,2 млн. лв. Посочените резултати са на база на отчетите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2020 г., които отразяват финансовата информация с натрупване от началото на календарната 2020 г. Финансови резултати идват на фона на успешна за дружеството година, през която то реализира и увеличение на капитала в размер на 2 999 999 лв.
Изминалата година затвърди и лидерската позицията на холдинга в сектора на продукти за автоматизация на дома. Компанията регистрира рекордни продажби през 2020 г. – над 1,6 млн. продадени продукта в над 100 държави.

Велин Манов

Подобни публикации