Екологичните катастрофи и заплахи, интерпретирани на големия екран

 Екологичните катастрофи и заплахи, интерпретирани на големия екран

„Екологичните катастрофи и заплахи, интерпретирани на големия екран” е безплатна интерактивна лекция. В ролята на лектор влиза Мадлен Зашева.
Въпросите, които ще бъдат засегнати и дискутирани са:
– Какви са екологичните предизвикателства пред човечеството и каква отговорност носи всеки от нас за спасяването на природата и Земята? Катастрофалните последици от войната за социума и околната среда;
– Дейности и проекти, популяризиращи моделите, които опазват, развиват и подобряват състоянието на природните ресурси, ландшафта, биологичното разнообразие и качеството на живот на хората;
– Промишлените замърсители са опасни, но не по-малко опасно е масовото безразличие. Как съвременното кино пресъздава корпоративната алчност, свръхексплоатацията на ресурси и неочакваните последствия от технологичния напредък и помага ли за повишаване на обществената чувствителност и ангажираност с тези проблеми?;
– Примери за игрални и документални филми, които третират екологични теми и разказват истории, повлияни от начина, по който човекът взаимодейства с околната среда. Древният страх от края на света и неговите проекции в киното.
Мадлен Зашева принадлежи към онзи вдъхновяващ кръг от младежи, израснали в доброволческите среди на неправителствения сектор в България. Тя носи в себе си любов към света, към различията и новостите, към благотворната промяна. Скоро завършва Педагогическия факултет на Софийския университет със специалност „Неформално образование“. В свободното си време полага грижи за бездомни животни, а в останалото време се занимава с градинарство – професионално и любителски. Мадлен е част от екипа на UrbaCulture и член на Фондация КОРЕН, организация за подкрепа и развитие на устойчива култура.
Настоящата инициатива е част от проекта „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“.
Обучението ще се проведе на 25 май във фейсбук страницата на платформата АртАкция.

Велин Манов

Подобни публикации