Женският пазар започна компостиране на отпадъците си

 Женският пазар започна компостиране на отпадъците си

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, което стопанисва и управлява Женския пазар, е логистичен партньор в пилотния научно-изследователски проект „Градски компост за устойчиво земеделие“ на ТераЛайф Солюшънс, който има за цел да разработи оптимална рецепта за компост от градски хранителен и зелен отпадък.
Всеки месец между 500 и 1000 литра биологичен отпадък, генериран на територията пазара отива за експериментите по компостиране, които се провеждат на учебно-опитното поле „Враждебна“ в София. Официалният старт на научно-изследователския проект беше в края на февруари и се очаква да продължи до пролетта на 2023 година.
„С участието ни в този проект Женският пазар става единственото пазарно пространство, което стартира собствено компостиране на биологичните отпадъци от тържището. Това е част от дългосрочната иновитивна политика на „Пазари Възраждане“ ЕАД за чистота не само на Женски пазар, но и за Zero Waste политиката на града ни. Това е наша дългосрочна стратегия, чието начало положихме още през 2018 година с поставянето на първите контейнери за текстилни отпадъци в София и днес продължаваме активно да работим за затворяне на цикъла за максималното оползотваряне на отпадъците“, обясни Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
„Градски компост за устойчиво земеделие“ е научно-изследователски проект за компостиране на хранителни и зелени отпадъци, генерирани в град София, в тясно сътрудничество с фермери, експерти и учени. Целта е да се разработи най-добрата „рецепта“ за компост, отговаряща на нуждите на малките и средно големи земеделски производители и така да се постигне напредък при биологичното производство на храна чрез ефективното управление на хранителните отпадъци.
Амбицията на екипа е в бъдеще продуктът под формата на качествен биотор да достигне до максимален брой земеделски производители във всички точки на страната.

Велин Манов

Подобни публикации