Завърши лятната академия на А1

 Завърши лятната академия на А1

По време на четвъртото издание на Лятната академия на А1 20 студенти и ученици работиха по разнообразни проекти под ръководството на ментор и успешно завършиха тримесечната програма. Студентите участваха в инициативата на базата на отличителното си представяне по време на редица партньорски инициативи през изминалата година. В продължение на три месеца младите таланти придобиха нови знания и умения, като членове на направления „ИТ и дигитална трансформация“, „Мрежа и услуги“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Корпоративни продажби“ и „Човешки ресурси“ в А1.
Младите хора с техническа насоченост придобиха практически знания и умения за провизиране на различни IT системи в направление „Информационни технологии и дигитална трансформация“. Участниците, които се присъединиха към „Мрежа и услуги“, бяха част от екипите, които работят по проекти за създаване на нови weathermap страници и проследяване на мрежовите устройства и използването на пълния им капацитет. Студентите, изучаващи маркетинг, се включиха в създаването и реализирането на стратегии за дигитален маркетинг за бизнес клиенти на А1. Икономистите сред участниците работиха по планиране и изготвяне на сравнения на различни типове технологични услуги, а в направление „Корпоративни продажби“ – се запознаха с процесите за обработване на информация за потенциални клиенти с помощта на модерни технологични инструменти. В направление „Човешки ресурси“ младежите допринасяха за организацията на инициативи и младежки програми и позициониране на работодателската марка на А1.
В допълнение към практическия опит, участниците в Лятната академия преминаха и през пет специализирани обучения за технически познания и социални умения. А1 осигури за всеки от тях месечно възнаграждение, служебна SIM карта и мобилен телефон, както и множество други социални придобивки. Младежите се включиха и в доброволческа инициатива. Лятната академия на А1 стартира за първи път през 2019 г. и до момента в нея са участвали общо 62 талантливи младежи. Лятната академия е част от редица младежки инициативи, които А1 развива през годините, сред които са партньорства с водещи университети, целогодишна стажантска програма и други.

Велин Манов

Подобни публикации