Издават писмата на Иван Вазов

 Издават писмата на Иван Вазов

Писмата на Иван Вазов излизат във връзка със 100-годишнината от смъртта на писателя.
Не случайно той е наречен Патриарх на българската литература. Творчеството му е събрано в 22 тома, но една част от него е относително непозната за българския читател – неговите писма. Те са обособени в 20 раздела, в зависимост от техния адресат, а подборът им е осъществен от един от най-изтъкнатите изследователи на българската литература – проф. д.ф.н. Николай Чернокожев. Поместената кореспонденция обхваща всички етапи от живота на Вазов – годините в емиграция; периода, в който той се установява в Източна Румелия; както и завръщането му в София. Тя е разнообразна по своя характер – могат да се срещнат както съобщения в чисто делови тон, така и такива, засягащи личния живот на писателя.
Читателят ще надникне и в работното ежедневие на твореца и ще стане съпричастен с писмата до членовете на неговото семейство и Евгения Марс. Не са пропуснати и специалните послания във връзка с юбилейните му чествания.
Писмата на Иван Вазов се издават от сдружение „Българска история“.

Велин Манов

Подобни публикации