Издадоха речите на Никола Мушанов

 Издадоха речите на Никола Мушанов

150-годишнината от рождението на видния български политик Никола Мушанов беше отбелязана с издаването на политическите му речи.
„Речи на Никола Мушанов“ представя идейно-политическото наследство, което завещава един от водачите на Демократическата партия през първата половина на XX век и министър-председател на България, начело на три правителства в периода между 1931 – 1934 година. Сред включените в книгата речи са: „Реформа в съвестта“ (27 февруари 1903 година), „Да говорят само истината“ (27 октомври 1910 година), „Управление на отговорности“ (28 ноември 1929 година) и „Където няма гражданин, няма и свобода“ (28 октомври 1931 година). Трудът излиза по идея и под научната редакция на проф. д-р Веселин Методиев.
Директорът на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев коментира: „Мушанов е човек, който не прави компромиси с принципите си. Верен на Конституцията, с вяра във върховенството на парламентаризма и вяра в либералната демокрация. Затова и систематично се противопоставя на всякакъв вид врагове на демокрацията и отляво и отдясно“, По думите му Никола Мушанов е притежавал доброта и благородство в поведението си, които трябва да служат за пример днес. „Както той (Никола Мушанов) ще каже в една равносметка, която прави в края на живота си, през 1948 г., е че той е имал опоненти, но никога не е имал врагове. Никога не ги е нападал и винаги е пазил личното достойнство на хора, които иначе не е уважавал. Това е пример за сегашния политически момент и въобще за публично поведение, който е позитивен и към който трябва да се стремим.“
„Речи на Никола Мушанов“ е от Издателството на Нов български университет.

Велин Манов

Подобни публикации