Кока-Кола инвестира 131 милиона лева в България

 Кока-Кола инвестира 131 милиона лева в България

Системата на Кока-Кола в България купува стоки и услуги на стойност над 131 милиона лева от местни доставчици за 2021 година, с което затвърждава подкрепата си към българската икономика. Това отчита Докладът за устойчиво развитие за 2020-2021 г., представен от компаниите в групата днес. Икономическото ѝ въздействие през изминалата година у нас се изразява в добавена стойност от 640 млн. лева. Извън прекия принос, всяко 1 работно място в Системата поддържа 4 външни работни места, а всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 75 стотинки приходи за България.
Групата, чийто икономически принос се равнява на 0.5% от БВП на страната за 2021 г., е успяла да изпълни предварително част от дългосрочните си цели в сферата на устойчивото развитие, показва още Докладът. 100% от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми, като в същото време компанията отчита намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, спестявайки над 90 483 тона въглеродни емисии от цялостната си дейност в страната за 2020 г. и 2021 г. Факт е и рекордното понижение на потреблението на вода в заводите в Костинброд и Банкя – с 16%, като компанията вече е член и на Alliance for Water Stewardship (AWS).
„Географският отпечатък на Кока-Кола Хеленик обхваща вече 29 държави и във всяка от тях ние вярваме, че ангажимент на добрите компании е не само да предлагат отлични продукти и услуги, но и да допринасят устойчиво за общото ни по-добро бъдеще. Радвам се, че благодарение на нашето 24/7 портфолио и усилията на всички близо 3 000 колеги в семейството на Кока-Кола в България, успяхме да се адаптираме ефективно към новата реалност и в същото време изпълнихме поетия ангажимент да подкрепяме екипа си, нашите над 40 000 клиенти и партньори и обществото като цяло. Постигнатите резултати ни дават стимул да поемем още по-смели ангажименти, а именно – до 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии, а до 2030 г. да събираме и рециклираме 100% от опаковките, които пускаме на пазара. Целите са амбициозни, но постижими. Неслучайно и тази година Кока-Кола ХБК бе определена като най-устойчивата компания за напитки в Европа и е в топ 3 в света според Индекса на Дау Джоунс“, споделя Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

Велин Манов

Подобни публикации