Кока-Кола с две отличия

 Кока-Кола с две отличия

Семейството на Кока-Кола ХБК България бе отличено за пореден път за доброволческата си и дарителска дейност – този път от най-голямата платформа за доброволчество у нас – TimeHeroes, както и от фондация BCause, Българско дружество за връзки с обществеността, Българската асоциация за управление на хора и Aсоциацията на КСО специалистите.
Доброволците на компанията заслужиха признанието в годишните награди за доброволчество на TimeHeroes – „ГЕРОИТЕ“, в категория “Компании” – с устойчивото си участие в програмата #YouthEmpowered, която цели да осигури пълноценна подготовка на хиляди младежи за успешен кариерен старт. Фокусът на усилията е върху развитието на умения, които да позволят плавното навлизане на младите хора на пазара на труда.
В сърцето на програмата са нейните ментори, сред които редица експерти на компанията, които подпомагат развитието на личностни умения и бизнес компетенции у младежите. От 2017 година до днес над 300 специалисти са отделили близо 4000 часа за доброволчество в рамките на програмата, благодарение на които са обучили повече от 16 000 млади хора в цялата страна.
Програмата обхваща младежи на възраст 16-26 години и се фокусира върху три основни целеви групи: ученици в основен етап на образование от училища с висок процент на отпадане от образователната система, ученици в последните години на гимназиално образование (с цел превенция от бъдещо отпадане от образователната система и пазара на труда) и студенти (с фокус върху повишаване на мотивацията и квалификацията за успешен кариерен старт).
Преди около месец Кока-Кола ХБК България бе отличена и с годишния почетен знак за дарителство за 2021 година на фондация BCause „Отговорна фирма – отговорни служители“, който бе връчен за развитието на програма за насърчаване на редовното дарителство сред служителите на работното място.

Велин Манов

Подобни публикации