Константин Иречек и Йосиф Шнитер на фасади

 Константин Иречек и Йосиф Шнитер на фасади

Йосиф Шнитер

Младият чешки дизайнер Томаш Стари реализира два проекта широкоформатна живопис.
Първият е „Поклон пред Константин Иречек“, който беше създадена на стената на 150. ОУ „Цар Симеон Първи“ в София през първата половина на септември 2022 година. През втората половина на същия месец в Пловдив художникът пресъздаде портрета на чешкия архитект и инженер Йосиф Вацлав Шнитер.
Артистични интервенции на чешки визуални артисти в публичното пространство на избрани чуждестранни градове (метрополиси и региони), реализирани в сътрудничество с местни партньори според основната задача, която отразява общата тема „Съседство-общност-взаимност“, както и общите принципи, съдържащи се в програмата на чешките центрове, подготвена по повод чешкото председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2022 година.
Според Томаш Стари Константин Иречек е избран, защото: „След Освобождението на България от няколковековното турско робство през 70-те години на 19. век, Иречек става министър на образованието и чрез реформи поставя основите на съвременното образование в България. До днес Иречек се възприема като един от основоположниците на чешката балканистика и византология. Значението на тази личност трябва да се разбира в по-широк контекст – той е един от над стоте образовани и амбициозни чехи, емигрирали в България в края на 19. век, за да помогнат за изграждането на културните ценности на новосъздадената държава.“
Поводът за избора на Йосиф Шнитер е 170 годиин от рождението на големия чешки урбанист и архитект. Той оставя редица архитектурни следи след себе си, има изключителни заслуги за развитието на Пловдив, за което посмъртно е удостоен със званието „Почетен гражданин на Пловдив“.

Велин Манов

Подобни публикации