Любен Домозетски рисува отвъд канона

 Любен Домозетски рисува отвъд канона

Нощна поляна

„Отвъд канона“ е трета самостоятелна изложба на Любен Домозетски.
Това е опит за равносметка, поглед назад, но и възможност за нови експерименти. Експозицията обединява произведения, създадени през последните 5 години, и демонстрира линията на развитие от научната илюстрация до творби, които трудно могат да бъдат класифицирани в някакво конкретно направление. Те представляват синтез между научното, дескриптивното начало и търсенето на начини да бъде представена идея, преживяване и вътрешен свят. Най-новите творби съчетават в себе си сложна система от визуални кодове, силно повлияни от средновековното и ренесансовото изкуство.
Те са първи опит на автора в една нова творческа посока, отдръпваща се значително и все по-смело от полето на научната илюстрация и описателното. Връзката със старото изкуство вече не просто прозира, тя е отявлена. В тях се смесват елементи от византийското изкуство, но също и изкуството на Ранния ренесанс, с неотменните изображения на животни и растения в стремеж да бъдат пресъздадени преживявания или представите на автора за трансцендентното, нерационалното, неподвластното на човешкото познание. Тези опити са свързани и с усвояването на собствен художествен език, който най-пълно да съответства на вътрешния свят на автора, неговия характер, нагласи и творческа позиция.
„Отвъд канона“ е между 7 и 28 февруари в Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации