Любен Домозетски с нова самостоятелна изложба

 Любен Домозетски с нова самостоятелна изложба

Изложбата Bloom следва същата жанрово-идейна линия от първата самостоятелна изложба на Любен Домозетски – научни илюстрации и експерименти с научната илюстрация.
В експериментите се прокрадва нещо ново, различно от миналогодишните – човешкото присъствие. Авторът представя части от себе си, включвайки в тях конкретни реално съществуващи растителни видове, които носят различни послания. Главна линия е връзката човек – природа, връзка която е неизбежна, вечна, сигурна и здрава, но не винаги осъзната. Човекът е част от природата, той е природа, тя излиза от него. В творбите това е демонстрирано буквално, но подбраните елементи и човешки части навеждат към размисъл и в други посоки. Човекът има „своя природа“. Той избира колко и дали да я остави да вирее или да я скрива, преправя, контролира, облагородява. Научните рисунки са сдържани, следващи установена схема. Изложбата включва както по-стари работи, така и творби специално мислени и рисувани за настоящия проект и пространство.
Изложбата Bloom на Любен Домозетски е в галерия Little Bird Place в София от 10 февруари до 6 март.

Велин Манов

Подобни публикации