Мария Минкова с изложба в процес

 Мария Минкова с изложба в процес

Мария Минкова ще нахлуе в Credo Bonum със своята машина за преплитане на истории.
В продължение на седмица в галерията тя ще тъче своята интерпретация на събитията които се случват по света. Информационната каша захранва съзнанието на артиста, за да бъде вплетена под формата на тъкан с цветове и материи натоварени със символи и емоции. Мария Минкова чрез доброволното си поставяне в тъкачно-роботска роля изследва взаимоотношенията между робота-творец и човека-машина.
Дали не ги потискахме прекалено дълго време? Дали не ги карахме да работят прекалено много? Дали палачинката вече не се обръща? Може ли да бъде заробен творецът? Възможна ли е дехуманизация на процеса на творчество? Това са въпроси на които тази изложба в процес се надява да не отговори.
В същото време, Мария Минкова подхожда по напълно нов начин към изразните възможности на текстила и към самия акт на тъкане. Те са възможност за изразяване на лична позиция, но и съвременен визуален език апроприиращ необичайни материали и елементи, натоварени с комплексно смислово съдържание. Тя втъкава сред преждата филмови ленти, текстове, човешка коса, вериги, малки предмети, в зависимост от търсеното художествено послание.
Проектът „Преплитания“ започва с идея за превръщането на малкото изложбено пространството на Credo BOX, разположено в коридора на галерията, в тъкачна рамка. Постепенно той излезе от нишата и зае мястото си в голямата зала на галерията. В малкия BOX е представена реакцията на художника към драмата на войната. В него ще бъдат показани серия от фотографии на изтъканото в първите дни на военните действия в Украйна, както и кратко видео създадено от Калин Серапионов и показващо начина на работа на художничката.
Мария Минкова е завършила гимназия със специалност „Художествен текстил“ и Художествената академия в София със специалност „Стенопис“. В последно време е увлечена от заплитането, и историите с натрупване. Работила е в рекламни агенции, но преминава плавно от две в три измерения с текстила, преплетен в градски инсталации.
„Преплитания“ ще бъде между 5 и 28 април в галерия Credo Bonum и Credo BOX.

Велин Манов

Подобни публикации