Марс с план за нулеви нетни емисии

 Марс с план за нулеви нетни емисии

Марс обяви ангажимента си за достигане до въглеродна неутралност в цялата си верига на операции до 2050 година и да подпомогне ключовата цел на Парижкото споразумение – глобалното затопляне да бъде ограничено до 1.5°C.
Планът следва заключенията на доклада на Междуправителственият панел по климатичните промени, според който са необходими незабавни мерки за постигането на нулеви нетни емисии в световен мащаб, за да се предотвратят тежките последици от глобалното затопляне. Марс се присъединява към научно обоснованата инициатива „Бизнес амбиция за 1.5°C“, като ускорява усилената работа на компанията върху постигането на нулеви емисии чрез: постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове от всичките си три производствени обхвата (емисии от бизнес пътувания, ритейл клиенти, употреба на продадените продукти и краен срок на продуктите) и проследяване на напредъка на всеки 5 години, елиминиране на обезлесяването по производствената верига – особено по отношение на суровини със сериозно въздействие върху емисиите, осигуряване на обезщетения за намаляване на емисиите на парниковите газове, партньорство с над 20 000 доставчици на компанията, които да подпомогнат процеса.
Марс е компания, в чието портфолио са шоколадови и захарни изделия, храни и продукти и услуги за грижа за животните.

Велин Манов

Подобни публикации