Международна изложба на изображения от научни проекти

 Международна изложба на изображения от научни проекти

The Brain Crowd / Мозъчно множество

Международна изложба представя изображения от изследователските търсения на учени от световни университети.
Това са хора, посветили се на актуалните проблеми и тенденции в съвременната наука. Изображенията не са просто формален прочит на дадено събитие или процес. Тяхното визуално звучене попада в категорията на изящното. Усещането за творческа съзидателност, породено от необикновените взаимодействия между пространства, форми и цветове, ги превръща в произведения на изкуството с отличаваща се художествена стойност. Произведения, въплътили в себе си скритите научни измерения на реалността.
Инициативата е на неправителствената организация със седалище в Швейцария Figure 1.A. Колективът от учени и художници пета година организира изложби, разкриващи естетическата привлекателност на науката и научните изследвания. Мисията е формиране на условия за свободно общуване между публика и наука, което преодолява дистанцията, породена от специфичните процеси и познания, съпътстващи всяка научна сфера.
Изложбата е между 23 юни и 11 юли в галерия Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации