Национален чат за психологическа подкрепа

 Национален чат за психологическа подкрепа

Българският Червен кръст предлага психологическа подкрепа чрез своя национален онлайн чат. Целта е да се намали стреса и тревожността, породили се в много хора в резултат на пандемията от КОВИД-19. Чатът е достъпен на уебсайта на организацията за всеки, който има нужда да сподели своите притеснения и безпокойство. Специалисти по психосоциална дейност предоставят безплатни и конфиденциални консултации на хора, които изпитват затруднения при справянето с настоящата обстановка. Те ще бъдат онлайн всеки работен ден от 12 до 14 часа. Към тях ще може да се изпращат съобщения и въпроси по всяко време, като в рамките на посочените часове всеки, отправил своето запитване, ще получи отговор.
Инициативата е една от ключовите активности по програмата „Дейности в отговор на COVID-19“ на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) и изпълнявана от БЧК.

Велин Манов

Подобни публикации