Ново интерактивно пространство за визуални изкуства

 Ново интерактивно пространство за визуални изкуства

40 студенти и ученици проектират и създават подвижни панели с букви и знаци. Символите могат да сменят местата си върху двете срещуположни стени, да се въртят около центъра си и да се обръщат, защото са двустранно нарисувани. Посетителите ще могат да ги подреждат и да бъдат „изписвани“ думи. Новото пространство включва стенописи, витраж и мобилни инсталации от модулни панели, представящи различните визуални изкуства.
Интерактивно пространство ще бъде открито на 11 май във фоайето на Столична библиотека.

Велин Манов

Подобни публикации