Онник Каранфилян с нова изложба

 Онник Каранфилян с нова изложба

Spring on the seaside

Новата изложба на Оник Каранфилян носи името Outlet – OK?.
Какво е оutlet? Всеки средностатически човек може веднага да обясни думата – това е магазин за стока, която е останала от минали колекции на дадена марка. Всъщност това е само едно от значенията на тази дума. Според речника на Кеймбридж това е метод, чрез който могат да бъдат изразени емоции, енергия или способности.
В изложбата си Онник Каранфилиян за пореден път изразява себе си и своето виждане за света и за живота. Той е разказвачът на съвременния живот, участва активно в него, но наблюдава и отстрани – какво се случва с хората и най-вече с младото поколение. Модернизацията е завладяла човека, губейки себе си в желание за притежание на хора, предмети и чужди животи. Това провокира да се говори с всякакви изразни средства, а при Онник те могат да бъдат – офорт, суха игла, акватинта, мецотинто, релефен печат, компютърна графика. Изключително разнообразие от похвати и техники, с които усещаме богатството на изразния език на автора. Неговото творчеството винаги е било символно. Всяка фигура, чертичка и дума са на правилното място, за да може зрителя да прочете разказа.
Зад думата outlet се крие още едно значение и то е „отдушник“. Това значение също може да се интерпретира в изложбата, защото се вижда, че е от душа – оставил е душата си в нея и е готов да я покаже на зрителя. Тази изложба е „отдушник“ на темите, които винаги са го вълнували. Някои от тях вече са „говорени“, други ги е доразвил, а трети са изцяло нови. Минало, настояще и бъдеще се сливат в едно, митология, ренесанс и попарт, вплетени със символното значение на животни, птици и предмети се завързват във възела на живота.
Изложбата ще бъде между 1 декември 2022 и 15 януари 2023 година в галерия Графикарт.

Велин Манов

Подобни публикации