Открий и снимай

 Открий и снимай

„Открий и снимай“ е игра с награди, която обявява Природен парк „Витоша“.
Целта е да се популяризират 13 обекта в планината до София. В играта могат да участват деца и ученици до 12 клас. Участниците трябва да се фотографират с най-малко 8 от обектите. Те ще трябва да изпратят снимките на адрес: Дирекция на Природен парк „Витоша“, ул. „Антим I“ №17, 1303 София или на имейл адрес park@park-vitosha.org до 31 юли.
Десетте победители ще бъдат определени на 1 септември с томбола и ще получат награди, сред които са книги, ученически раници, филма „Случаят Кюри“ на дивиди, осигурени от ДПП „Витоша“, книжарници „Сиела“ и филмова продукция „Случаят Тесла“. Голямата награда е електронна книга KINDLE TOUCH 8 GB BK, осигурена от хипермаркет „Технополис“.
Обектите, които са включени в играта са:
– НАЦИОНАЛЕН ПАРКОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в София на пл. „Възраждане“;
– ПРИРОДОЗАЩИТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ВИТОША”. Намира се на около 1 км от кв. „Драгалевци“, близо до Драгалевския манастир;
– МУЗЕЙ НА МЕЧКАТА. Намира се по пътя за м. Златни мостове, на 1 км преди местността Дендрариума;
– БОТАНИЧЕСКАТА АЛЕЯ ЗА НЕЗРЯЩИ в Дендрариума;
– СПОРТНО-ИНФОРМАЦИОННА АЛЕЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ. В близост до хижа „Иглика“, на около километър от Дендрариума;
– ДЕТСКИ ЕКОСТАЦИОНАР „БЕЛИ БРЕЗИ“. Намира се в едноименната местност, на около 2 км след Дендрариума по пътя за м. Златни мостове;
– МУЗЕЙ НА СОВИТЕ. Поместен е в сградата на Детския екостационар „Бели брези“;
– АЛЕЯ НА ПРИИЗВОРНИТЕ ТОРФИЩА в местността Офелиите;
– АЛЕЯ НА КАРСТА. Започва от покрайнините на с. Боснек;
– ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“. Началото на маршрута е при Симеоновските езера и стига до местността Железни врата близо до местност Бай Кръстьо;
– АЛЕЯ НА БИЛКИТЕ. Началото на маршрута е при Княжевска гора, минава през местностите Бялата вода и Златни мостове и завършва при хижа “Момина скала”;
– ОТКРИТА КЛАСНА СТАЯ 1. Между селата Боснек и Чуйпетлово;
– ОТКРИТА КЛАСНА СТАЯ 2. По пътеката между музея на мечката и Дендрариума.
Видеоклипът, който представя 13-те обекта, е режисиран от Андрей Хадживасилев.

Велин Манов

Подобни публикации