Подкрепят деца от приемни семейства за новата учебна година

 Подкрепят деца от приемни семейства за новата учебна година

355 деца от приемни семейства в България са готови за първия учебен ден с подкрепата на Националната асоциация за приемна грижа и А1.
За 39 от тях предстои за първи път да чуят училищния звънец и да поемат по пътя на знанието, 161 деца са от втори до шести клас, а 155 юноши са в гимназиална възраст – от седми до дванадесети клас. Традиционно А1 и Националната асоциация за приемна грижа организираха и празник за децата в приемна грижа, който тази година се проведе в Хасково. В него се включиха 17 деца и тийнейджъри от Хасково и региона, и получиха своите специално подготвени раници с тетрадки, образователни пособия и учебни помагала.
Инициативата е част от дългогодишната подкрепа на А1 за инициативите на НАПГ, насочени към осигуряването на позитивна семейна среда за повече деца в страната. Инвестицията на А1 за каузата на приемната грижа у нас за последните 10 години под различни форми на финансиране надвишава половин милион лева. Компанията подпомага провеждането на ежегодни национални лагери за приемни деца и тийнейджъри, осигурява образователни пособия за учениците от приемни семейства, а по-големите от тях получават кариерно консултиране за младежи. През последните години бяха организирани специални вечери за абитуриентите от приемни семейства, церемонии за принос в приемната грижа и годишни срещи на приемните родители.
Близо 100 000 лева инвестира А1 и в подкрепа на икономически уязвими семейства за предотвратяване на раздялата между биологичните родители и децата им, чрез инициативата „Родители+“. Средствата са събрани от даренията от 1 лев, които А1 предоставяше на НАПГ за всяко сваляне на приложението SmartAD.

Велин Манов

Подобни публикации