Портокалите или любовта към…

 Портокалите или любовта към…

Популярната пиеса на италианския драматург Карло Гоци „Любовта към трите портокала“ и стихотворението на Жак Превер „Като по чудо“ са в основата на уличния спектакъл-клоунада на Анастасия Събева „Портокалите или любовта към…“
Той е пищно празненство в чест на човешката глупост и наивност, но в същото време говори и за това колко прекрасен може да бъде човекът в невъзможността си да постигне красотата и мечтите си. През призмата на уличната комедия авторите осмиват прекалената амбиция, лакомията, невежеството и наивността. Клоунада, музика, песни, танц и акробатика са сред основните изразни средства на актьорите Августина-Калина Петкова, Венцеслав Димитров и Николай Николаев, които подлагат гравитацията и пластичността си на изпитание. Всичко това се случва в непосредствена близост до зрителите – на площада, без ограниченията и суетата на театралната зала.
Премиерата на „Портокалите или любовта към…“ ще бъде на 10 май.

Велин Манов

Подобни публикации