Преподреждането на обществото

 Преподреждането на обществото

Българският учен, културолог, семиотик и изследовател проф. Ивайло Знеполски отпразнува своя 80-годишен юбилей през 2021 година. В негова чест на пазара излезе научният сборник „Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България“.
Автори са Райна Гаврилова, Даниел Вачков, Даниела Колева, Мартин Иванов, Момчил Методиев, Михаил Груев, Петя Славова, Пламен Дойнов, Иван Еленков и Петя Кабакчиева. Ккнигата е осъществена в рамките на по-широк проект, иницииран и ръководен от проф. Ивайло Знеполски, озаглавен „Преосмисляне на комунистическото минало“. Този внушителен по обем том се обляга върху богати документални и архивни свидетелства, за да очертае важни и неразработени посоки в знанието за комунистическото минало на България.
Изданието се основава върху богати документални и архивни свидетелства, за да очертае важни и неразработени посоки в знанието за комунистическото минало на България. През 1944 г. „новата“ власт идва с амбицията за революционно преобръщане на обществената подредба в името на социалната справедливост и всеобщото благоденствие. Този утопичен идеал е здраво стегнат в идеологическия модел и властовите практики на „най-правилния“ съветски пример, а българското общество и различните негови групи преминават през разнообразни фази на принудена и направлявана промяна. Какво се случва със селянина и неговия жизнен свят след колективизацията, се пита Райна Гаврилова? Даниел Вачков разглежда работното място като лост за концентриран натиск в изграждането на „социалистическия труженик“, а Даниела Колева проследява „остаряването“ на революционния комунистически плам и превръщането му в оправдание за нови социални неравенства и привилегии през статуса на „активния борец“. В крайната периферия на „най-справедливия строй“ остават „бившите хора“ на Мартин Иванов и „изменниците“ на Момчил Методиев, както и „проститутките и хомосексуалните“, изследвани от Михаил Груев. Петя Славова и Пламен Дойнов разглеждат статута на т.нар. „свободни професии“ – адвокати, архитекти и писатели в несвободната социална реалност на НРБ. В последната част от сборника са студиите на Иван Еленков и Петя Кабакчиева, които се усъмняват в способността на подривния и постоянно нагаждащия се „соц-човек“ да изгражда устойчиви социални идентичности и обществена кохезия.
Официалната премиера на изданието ще се състои на 6 юни в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Сборникът ще бъде представен от българския историк и политик проф. Веселин Методиев, философа и преподавател проф. Христо Тодоров, писателя Георги Господинов и програмния директор на „Гражданско общество и демократични институции“ във фондация „Америка за България“ Ленко Ленков, а модератор на събитието ще бъде писателят Захари Карабашлиев.
„Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България“ се издава от „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации