Пролетна сесия на „Форум Колекционери“

 Пролетна сесия на „Форум Колекционери“

Пролетната програма на „Форум Колекционери“ включва три събития. Първото е общ разговор, в който се включват представители на български галерии за съвременно изкуство. Дискусията ще запознае със състоянието на галериите преди и по време на пандемията, ще даде примери на добри практики, прогнози за бъдещето и стратегии за развитие. Второто представлява панелна дискусия с български колекционери на съвременно изкуство. Разговорът ще премине през запознаване с техните колекции, ще представи различни подходи на колекциониране, ще разкрие ситуации, с които те се сблъскват, ще се говори за това как влияе пандемията на техните навици и планове, ще обсъди техните препоръки към галеристи, автори и артспециалисти. Третото е лекция и уъркшоп с международен колекционер, който ще има за цел да насърчи и даде информация на младите колекционери за начина им на колекциониране и водене на колекция. Уъркшопът ще има лабораторен характер. Част от него ще е отворен и за млади художници, като ще създаде обща среда на обмен между младите автори и колекционерите.
„Форум Колекционери“ е идея и инициатива на Веселина Сариева и поради противопандемичните мерки ще се проведе онлайн.
Пролетна сесия на „Форум Колекционери“ е на 27 март, 10 април и 24 април

Велин Манов

Подобни публикации