Професор Пламен Антов с критика на Емилиян Станев

 Професор Пламен Антов с критика на Емилиян Станев

„Анималистиката на Емилиян Станев“ и „Пред непостижимото: Емилиян Станев и Мартин Хайдегер“ са книги на литературния историк и изследовател професор Пламен Антов.
Те са пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев. Макар да е фокусирана върху ранната анималистика на писателя и особения, философски натоварения образ на животното в нея, тя чете „целия” Станев. За пръв път се обръща специално внимание върху най-късния период в творчеството му от 70-те години на миналия век като израз на страстна ангажираност с глобалните проблеми на „епохата” и преди всичко като опит за морална философия на науката.
Германският философ Хайдегер също е обект на изследване наред с българския писател. Специален акцент е поставянето му в контекста на Изтока и на разбирането на природата и битието, близко до което е и Станев. Непосредствен предмет във втората книга е късната философия на Хайдегер след поврата, и по-специално същностната й близост с източното мислене (Дао, дзен). Това е първото цялостно и концептуално изследване в българската философска наука на източните следи у „втория” Хайдегер.
Премиерата на „Анималистиката на Емилиян Станев“ и „Пред непостижимото: Емилиян Станев и Мартин Хайдегер“ е на 21 юни в Културно-информационния център на Република Северна Македония.
Книгите се издават от „Книги за всички“.

Велин Манов

Подобни публикации