Ръст на продажбите на Нестле

 Ръст на продажбите на Нестле

Нестле отчита резултати за първото полугодието на 2021 година и повишава насоките за годишен ръст на органичните продажби.
Органичният ръст достига 8,1%, с реален вътрешен ръст – 6,8% и ръст в цените 1,3%. Ръстът е подкрепен от положителната тенденция в продажбите на дребно, връщането към растеж на каналите на консумация извън дома, повишения ръст в цените и придобиването на по-голям пазарен дял. Общите отчетени продажби се увеличават с 1,5% достигайки 41,8 милиарда швейцарски франка. Международната търговия намалява продажбите с 3,5%, като отражение на поскъпването на швейцарския франк спрямо повечето валути. Нетните продажби имат отрицателно въздействие от 3,1%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност е 17,4%, непроменен спрямо предходната година. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност намалява с 20 базисни пункта до 16.7%. Основната печалба на акция се увеличава с 10,5% в постоянна валута и съответно с 8,3% на отчетна база до 2,17 швейцарски франка. Печалбата на акция се увеличава с 3,2% до 2,12 швейцарски франка на отчетна база. Свободният паричен поток е 2,8 милиарда швейцарски франка.
Годишната прогноза за 2021 година е за ръст на органичните продажби между 5% и 6%.

Велин Манов

Подобни публикации