Светът е Авраамов дом

 Светът е Авраамов дом

Журналистът Валентин Стоев написа „Авраамов дом“, в който са омесени философия, история и народопсихология.
Това e един различен роман от автора за библейския свят и след това. В него се дават неизвестни данни за Авраам, Мойсей, цар Соломон, Иисус от Назарет и за още много пророци на богоизбрания народ. Ще получат отговори въпросите:
– Ако Авраам е първият евреин, то какъв е Ной, живял 10 поколения преди него, и Адам и Ева, появили се на бял свят 1000 години преди Ной?
– Защо и как така Иисус Христос не е християнин?
– Защо не Божият Син е любимецът на Господ, а пророкът Мойсей?
– Имало ли е „Античен Холокост“ и защо Хитлер съвсем не е прецедент?
– Кой откри Америка? И кой написа „Дон Кихот“?
– За какво се скараха Маркс и Енгелс?
– Защо и на какво основание футуролози твърдят, че и XXI век ще е „еврейски“?
Романът е лек и с приятен за четене стил. Героите, сякаш живи, са действителни исторически личности, коя от коя по-значима за пет хиляди годишна човешка цивилизация.
Валентин Стоев е завършил е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Публикува проза, публицистика и есеистика в централния и в периодичния печат. Работил е като редактор, завеждащ отдел и зам. главен редактор във вестниците „Отечествен фронт“, „Демокрация“, „Континент“, „Стандарт“, „Сега“ и други. Автор е на книгите „В Америка с Петров“, „На зигзаг нагоре“, „Второто разпятие на Христос“ и „Вулгарните романтици“.
„Авраамов дом“ се издава от „Изида“.

Велин Манов

Подобни публикации