Стопанските абсурди на българския комунизъм

 Стопанските абсурди на българския комунизъм

Професор Вили Лилков представя разгромяващото изследване „Стопанските абсурди на българския комунизъм: Интимната изповед на ДС за икономиката“.
След 9 септември 1944 година властта на комунистическата партия ограничава възможностите на частно предприемачество, организира конфискации на предприятия и въвеждане на държавни монополи. Но до какво е довело централизирането на българската икономика и дали времето на социализма е време на стопански разцвет, както твърдят мнозина до наши дни? Вили Лилков се опитва да отговори на въпросите.
За първи път в изданието се публикува систематизирана информа¬ция от литерните дела за икономиката, в които се говори за трудовата и технологичната дисциплина на социалистическия работник, за амортизираните производствени фондо¬ве и тежките условия на работа, за планираните загуби, работата на дотации, фалиралите предприятия и фалшификациите на стопанските резултати.
Авторът обобщава и информацията от отчетите на БНБ, които дълги години са недостъпни, разсекретените анализи и доклади на ръководителите на ДС и МВР и признанията на членовете на комунистическата номенклатура след 1989 година. Те безкомпромисно разбиват митовете на комунистическата пропаганда за цветущото състояние на икономиката в НРБ и показват истинското лице на разрухата, която БКП оставя след себе си.
Базирайки се на редица архиви и свидетелства, проф. Лилков проследява повсеместната икономическа катастрофа на микрониво, която води до катастрофа цялата българска икономика, като разглежда стопанските престъпления, безстопанствеността и нехайството, неспазването на трудовата и технологичната дисциплина, трудовите злополуки и аварии, условията на труд, производството на брак и некачествена продукция, износа на загуба, туризма в условия на социализъм, търговията и много други.
Предговорът на изследването е от бившия министър-председател на България Иван Костов.
„Стопанските абсурди на българския комунизъм: Интимната изповед на ДС за икономиката“ се издава от „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации