Съюзът на пивоварите на 30 години

 Съюзът на пивоварите на 30 години

С позитивни прогнози за развитието на бирената индустрия пивоварите посрещат професионалния си празник.
Тази година той е емблематичен, защото Съюзът на пивоварите отбелязва 30-ия си рожден ден. Сдружението е лидер в реализирането на редица проекти за устойчиво развитие и растеж на целия сектор. Към момента в България са регистрирани 37 производители на бира, от които големите компании са 3 на брой, малките и средни пивоварни – 8, а останалите 26 са микропредприятия. По данни на СПБ, продължават инвестиционните и други проекти в повечето пивоварни, като за 2020 година вложенията в ДМА са 37 милиона лева а само за първото полугодие на 2021 година са 20 милиона лева. Продуктовото портфолио в бранша е изключително разнообразно и всяка година се обогатява с различни марки и стилове бира. За последните 12 месеца на пазара са пуснати над 35 нови предложения и асортимента пиво.
Актуалните данни от първото шестмесечие на тази година показват, че биреният пазар в страната е на нивата от 2020 година. Продажбите на пиво са 2,4 милиона хектолитра. докато в предкризисната 2019 година през същия период са реализирани 2,526 милиона хектолитра. Разпределението на пазара по опаковки показва, че се възстановява тенденцията за намаляване на дела на продажбите на бира в пластмасови бутилки, който е 54%. Стъклените бутилки са 20% от пазара, а кеновете – 23 %. През последния месец има увеличаване на консумацията на наливна бира – 6% от пазара.

Велин Манов

Подобни публикации