„Топлоизточник“ на Александър Лазарков

 „Топлоизточник“ на Александър Лазарков

Overcrystallization

„Топлоизточник“ е името на изложбата на Александър Лазарков.
Кураторите на екпозицията Теодора Константинова и Радослав Механджийски коментират: „Изложбата на Александър Лазарков демонстрира нестихващия му устрем към „изобретяване“ на собствен визуален синтаксис, чрез който да комуникира със зрителите възприятията си зa големите аналогии, пронизващи човека и заобикалящата го реалност. През последните две години проектите му представят метафори, напомнящи за една от големите научно-философски истини на нашето време. А именно, че природата се самонаподобява в мащаб. Структурата на атома сякаш репликира движението на планетите около своята звезда, по същия начин цели галактики гравитират около черни дупки. И това не е просто съвпадение. Процесите в природата споделят обща архитектура. Всеки изолиран феномен съхранява в себе си универсално познание. Наш талант е да търсим и разпознаваме тази универсалност. В това се изразява и същината на настоящия проект. Александър Лазарков изследва сходството между физични процеси и човешката емоционалност, разширявайки полето на необикновено разнообразния си визуален изказ.“
Изложбата ще бъде между 18 и 24 юли в Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации