20 студенти и ученици в А1 Лятна академия

 20 студенти и ученици в А1 Лятна академия

20 студенти и ученици от различни специалности, отличили се с блестящо представяне в различни образователни инициативи през годината, се присъединиха към екипа на А1.
Като участници в А1 Лятна академия те ще имат възможност да работят по разнообразни, ключови за компанията проекти, под ръководството на ментор в направления „ИТ и дигитална трансформация“, „Мрежа и услуги“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Корпоративни продажби“ и „Човешки ресурси“. За да участват в програмата, студентите показаха не само отлична теоретична подготовка по време на редица партньорски инициативи през изминалата година, сред които и А1 Бизнес академия с УНСС, но и демонстрираха интерес и мотивация за професионално развитие. Това е четвъртото издание на Лятната академия на А1, която стартира за първи път през 2019 година и в която до момента са участвали над 40 талантливи младежи.
Младите хора с техническа насоченост ще се присъединят към направление „Информационни технологии и дигитална трансформация“ и ще придобиват практически знания и умения в сферата на провизирането на различни IT системи. Те ще работят по дизайн, разработка, мониторинг и подготвяне на документация. Студентите с интерес към „Мрежа и услуги“ ще работят по проекти за създаване на нови weathermap страници и проследяване на мрежовите устройства и използването на пълния им капацитет. За студентите с интереси в сферата на маркетинга ще бъде полезно да участват в създаването и реализирането на стратегии за дигитален маркетинг за бизнес клиенти на А1. Изучаващите икономически специалности, които са част от направление „Финанси“, ще имат възможност да работят по планиране и изготвяне на сравнения на различни типове технологични услуги, а в направление „Корпоративни продажби“ – да се запознаят на практика с процесите за обработване на информация за потенциални клиенти с помощта на модерни технологични инструменти. Участниците от Лятната академия, които ще придобиват практически знания в направление „Човешки ресурси“, ще допринасят за организацията на инициативи и младежки програми и позициониране на работодателската марка на А1.

Велин Манов

Подобни публикации