A1 удвои сумата, дарена от служителите по ведомост през 2020 година

 A1 удвои сумата, дарена от служителите по ведомост през 2020 година

Print

Общата стойност на дарените средства е 80 000 лева, с които бяха подпомогнати 9 каузи в полза на деца, хора в неравностойно положение и животни в беда
Средствата, дарени от служители на А1 и от самата компания през изминалата година, достигнаха 80 000 лева и подкрепиха 9 различни каузи в полза на деца, хора в неравностойно положение и животни в беда. Като социално отговорна компания А1 подкрепя дарителството на работното място от 2003 година. В началото на 2020 година А1 обеща да удвои дарената от служителите сума през годината. В резултат към събраната в програмата сума от 40 000 лева, компанията прибави своя дял от още 40 000 лева.
„Подкрепата, оказана с общите усилия на над 270 служители на А1 участници в инициативата, е символ на надеждата и споделеното добро, от които всички имаме нужда в тези предизвикателни времена. Благодарение на дарителството на работното място служителите на компанията имат възможност да бъдат част от изключителни по замисъл и реализация добри дела, които продължиха да вдъхновяват екипите на А1 и през 2020 година.“, сподели Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

Велин Манов

Подобни публикации