Tags : Да кажеш почти същото. Опити в полето на превода

Книги

Трите лица на превода според Умберто Еко

„Да кажеш почти същото. Опити в полето на превода“ е забележителен труд на Умберто Еко, който разглежда фините детайли от процеса на превеждане, за да го представи в трите му лица, които всеки изкушен от преводаческата работа добре познава: като наука, като изкуство и страст.Книгата не е строго теоретична, а илюстрация на проблемите, които преводът […]Прочети статията