АБК продължава каузата #ГРАМОТНОСТ

 АБК продължава каузата #ГРАМОТНОСТ

Асоциация „Българска книга“ (АБК) обяви следващите си стъпки от националната кауза #ГРАМОТНОСТ.
Тя ще съсредоточи усилията си върху приемането на Закон за книгата, който защитава книгата като достояние на националната култура в краткосрочен и дългосрочен план. Ще подкрепя както нейното представяне в чужбина, така и книжната екосистема, в която се включват издатели, автори, преводачи, литературни агенти, книжарници, библиотеки и други. Този закон следва да подсигури дългосрочна подкрепа на #грамотността. Асоциацията внася и предложение за законови промени, които да отразяват определени политики – авторското право и възнаграждения, достъпа до книги и подкрепа за създателите на книги, спешни мерки за борба с интернет пиратството. Предлага се и нулев ДДС върху книгите, защото те не са обикновена стока и грамотността не бива да се облага с данъци.
АБК настоява още в актуализирания бюджет да се вземат предвид стандартите за библиотечно-информационно обслужване и по-специално в частта му за новите заглавия. „Това е изключително важно с оглед подсигуряване на базовото човешко право за достъп до книги и информация във всяко населено място. Не е редно библиотеките да кандидатстват на конкурсен принцип за закупуване на нови заглавия.
Във връзка с предложенията, предстоят срещи с министрите на културата, образованието и финансите. Ще бъдат сформирани и работни групи в рамките на АБК, които да изработят съответните документи.

Велин Манов

Подобни публикации