Александра Сърчаджиева е посланик на здравна кампания

 Александра Сърчаджиева е посланик на здравна кампания

Александра Сърчаджиева е посланик на националната информационна кампания „Вземи краката си в ръце активно“.
Инициативата се организира от Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология за трета година. Целта е повишаване на информираността сред обществото за причините, основните начини за предпазване и необходимостта от ранна диагностика и лечение на хроничната венозна болест. Кампания ще включва множество активности като традиционните безплатни профилактични прегледи в цялата страна и научни и информационни статии и интервюта с експерти. Ще се наблегне на повишените рискове, които носи обездвижването по време на пандемия и сериозните последици, до които би довело пренебрегването на симптомите и нуждата от навременно лечение.
„Вземи краката си в ръце активно“ ще продължи до месец септември.

Велин Манов

Подобни публикации