Безопасността е моят избор

 Безопасността е моят избор

През 2022 година Нестле България инвестира близо 2 000 000 лева за повишаване на безопасността на служителите, а от 2023 година започва мащабен целогодишен проект за насърчаване на безопасното поведение на работното място.
На глобално ниво компанията приема темата за безопасността на работното място като топ приоритет и всяка година компанията инвестира между 10-15% от инвестиционния си портфейл в активности, свързани с повишаване на безопасността на хората и продуктите. Според официалната статистика на Нестле през 2022 година най-многобройни са трудовите злополуки в САЩ, Франция и Мексико, най-малко са тези в Италия и Малта, а страните от Източна Европа, сред които и България, са по средата на класацията. Сред най-честите причини за трудови злополуки са на първо място инциденти, свързани с подхлъзване, падане или спъване по стъпала и тесни коридори в сградите (23%), следвани от работа с ръчни инструменти и остри предмети и работа с машини и оборудване(10%).
В Нестле България работят над 1100 души, работещи във фабриката, дистрибуционния център, търговци и служители в административния офис на компанията. В зависимост от спецификите на четирите групи служители са обособени 8 области на безопасност със съответните правила и инструкции за следване – работа със специфични предпазни средства, работа с машини, работа на височина, работа в закрити пространства, безопасно шофиране, противопожарна безопасност, оказване на първа помощ при инциденти, ергономия и правила за безопасно поведение в офисна среда.
„Безопасността винаги е била част от идентичността на Нестле като компания. За нас хората са най-голямата ценност и тяхната сигурност е приоритет номер едно, много по-важна от производството, от продажбите, от финансовите резултати – безопасността е преди всичко! Ние от години работим в тази посока, през 2022 година Нестле България инвестира 1 800 000 лева в повишаване на безопасността на работното място, имаме ясно разписани правила и процедури, 13 поредни години организираме нашия традиционен ден за служителите и техните семейства, посветен на безопасността, провеждаме множество кампании по темата, а сега за първи път обединяваме всички активности в целенасочена целогодишна кампания, която обхваща в дълбочина всички политики и всички хора в компанията. Личният пример е от съществено значение, затова и мениджърите в Нестле България сме сред първите, които се включват активно в кампанията. Аз избирам безопасността, а вие?“, каза Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.
Основната идея на проекта „Безопасността е моят избор“, която е в унисон с ценностите на компанията е, че безопасността е личен избор, от който обаче зависи живота и на останалите – колеги, близки, приятели, затова най-важната стъпка е да се осъзнае взаимната свързаност и отговорност на всеки един поотделно като част от цялата екосистема на компанията.

Велин Манов

Подобни публикации