Биоцентърът на Калия Калъчева

 Биоцентърът на Калия Калъчева

Сукуленти

„Биоцентър“ е името на изложбата на Калия Калъчева.
Художничката коментира експозицията: „Защо био и защо център? „Био” означава живот и жизнени процеси, природа, нещо естествено, органично, полезно. Център е точка, равноотдалечена от всички точки на окръжност или сфера, относителна, приблизителна среда на място, съсредоточие и/или координация на дейност. Биоцентър в настоящата изложба се превърна в синоним на двойственост. Хем жизнено-трептящ свят, хем измислен собствен космос. Типичен двоен стандарт – наслагване на образи с общ смисъл и различна естетика. От друга страна, чрез думата-вселена „център” откривам кръга, олицетворение на Земята и Слънцето, на зараждането и жизнената сила. Център на кръга е темата за пейзажa, затворен от безкрайна линия. Биоцентър се превърна в лаборатория на търсенията ми. Това са парчета от всекидневието, вълните на живота, имагинерни пространства, реални форми, абстрактни реалии или просто усещане за гора. Така понятията био и център се превърнаха в синоними, защото косвено и пряко означават живот, активност, обхват, сюжет, облик.“
Калия Калъчева има магистърска степен по живопис в Националната художествена академия в София. През 2011 година получава Наградата за млад живописец с обещаващо развитие на Фондация „Едмонд Демирджиян“. Тя печели резидентската програма на „Сите дез Ар“ в Париж, творческа резиденция в Швандорф, Германия. 2020-а ѝ носи наградата на СБХ за млад автор на Биенале за съвременно изкуство „Приятели на морето“ Бургас. През 2021-ва участниците в Националния конкурс за живопис и скулптура я избират за победител в категория живопис.
Изложбата „Биоцентър“ ще бъде между 4 и 28 март в Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации