Българският Червен кръст започва онлайн обучения

 Българският Червен кръст започва онлайн обучения

Българският Червен кръст започва безплатни онлайн курсове за доброволци на теми „Умения за живот“ и „Хигиена“. Те ще се реализират в рамките на платформа за онлайн обучения на организацията, а завършилите ги ще придобият сертификат за придобитите умения. Платформата е част от непрестанните усилия и дейностите в отговор на пандемията от коронавиру сна БЧК и е още едно иновативно средство, чрез което организацията ще може да продължи да оказва обществена подкрепа дори и в извънредно трудните условия.
Курсът „Умения за живот“ е с фокус върху практики, подобряващи социалната интелигентност и психическото състояние, а този на тема „Хигиена“ съдържа специално разработен модул относно мерките за предпазване от разпространение на коронавирус. Двете обучения са част от програмата на БЧК „Дейности в отговор на КОВИД-19”. Обучаващите се имат достъп и до курсове по управление на стреса, сексуално образование и здраве и много други. Всички те са разработени от доброволци и служители на организацията с богат опит и експертиза по различните теми, разделени са на модули и завършват с финален тест.

Велин Манов

Подобни публикации