Българският Червен кръст откри Национален кризисен оперативен център

 Българският Червен кръст откри Национален кризисен оперативен център

Българският Червен кръст откри Национален кризисен оперативен център (НКОЦ) с цел да подобри координацията на дейностите си на национално и регионално ниво. Той се намира на територията на Учебно-логистичния център на БЧК в Лозен. В него е въведена софтуерна система за управление и мониторинг при кризисни ситуации в реално време.
Трите основни функции на НКОЦ, гарантиращи възможно най-ефективна реакция в отговор на евентуални бедствия, аварии и катастрофи, са организация, информация и техническа експертиза. Центърът ще координира и специализираната подготовка за реакция при кризи, която ще включва планиране, тренировки, упражнения, както и дейности свързани с оценка, реагиране и възстановяване. Кризисният център ще служи като централизирано звено за координация и реакция при кризи, поддържайки система за управление на информацията в реално време. По този начин информационният поток към организацията и към обществеността ще е навременен, оперативен и актуален, което е предпоставка и за по-ефективна стандартизация и визуализация на данни.
Българският Червен кръст продължава активностите си в подкрепа на хората за справянето с пандемията чрез националния онлайн чат за психосоциална помощ и Контактния център за подкрепа, разполагащ с национална гореща линия – 0800 1 1466.

Велин Манов

Подобни публикации