Български художници в мащабни изложби в Европа

 Български художници в мащабни изложби в Европа

Glory Nature на Мартина Вачева

Български художници участват в мащабна изложба, представяща най-добрите творци на Европа.
Творби на Мартина Вачева и Недко Солаков са представени в изложбата Diversity United. Contemporary European Art, която се откри в Берлин. Изложбата ще пътува до Париж и Москва. Мултинационалната изложба цели да представи най-актуалните артистични хоризонти на Европа, като разглежда съвременното европейско изкуство след падането на Желязната завеса и подчертава значението на междукултурния разговор днес. Изложбата се фокусира върху теми като свободата и демокрацията, страхът от бъдещето, солидарността и разделението, пандемията и глобализацията, миграцията, територията, както и политическата и личната идентичност. В проекта са изложени произведения на 90 утвърдени и млади художници от 34 държави.
Мартина Вачева и Недко Солаков представят две различни поколения на българското съвременно изкуство. Недко Солаков участва с инсталацията „Трима“, а Мартина Вачева – с три социални реалности от България.

Велин Манов

Подобни публикации