Връчват наградите „Импулс“

 Връчват наградите „Импулс“

Предстои церемонията по връчване на годишните награди на професионалната танцова общност „Импулс“.
Учредяването на национални годишни награди за танц през 2021 година имаше за цел да отбележи и популяризира постиженията на българските творци, да провокира процеси на консолидация в професионалните танцови среди, и да издигне профила на танца в общественото съзнание. Превръщането на подобна инициатива в ежегодно събитие допринася за запълване липсата на самостоятелен форум на българския танц, който да затвърди позицията му като самостоятелно изкуство, отразявайки тенденциите в неговото развитие.
Годишните награди на професионалната танцова общност „Импулс“ целят да окажат дълготрайни ефекти, върху развитието на цял един сегмент от културата на страната ни. С популяризирането на постижения на отделни творци, и на танца като цяло, ще се повиши видимостта на това изкуство за широката общественост, формирайки вкус и апетит за танц. Колкото е по-популярно едно изкуство, толкова то е по-достъпно за публиката, без да се налага да бъде компромисно по съдържание и форма. Възможността на всеки отделен творец в областта на танца да направи своите предложения и след това пряко да участва в определяне на победителите, чрез онлайн гласуване, ще помогне създаването на чувство за принадлежност към определена професионална гилдия. Всички номинации, заедно с наградените имена и произведения, ще създават една моментна (годишна) снимка на танца в България.
В спектакъла по връчването на наградите ще вземат участие чуждестранни и български артисти, които ще разкрият и отбележат постиженията на класическия и съвременен танц в страната ни.
Церемонията ще бъде на 27 юни на сцената на Парк-театър „Борисова градина“.

Велин Манов

Подобни публикации