Всяко дете е герой

 Всяко дете е герой

Книгата „Всяко дете е герой“ предлага различна гледна точка към децата и възпитанието. Стела Даскалова поставя акцент върху уважението към личността на детето от най-ранна възраст, изграждането на силна емоционална и духовна връзка между родители и деца, основана на безусловна любов, доверие и равнопоставеност.
Според автора най-важните и необходими духовни уроци за детето са изграждането на собствена ценностна система, любов към себе си, самоуважение, емоционална интелигентност и осъзнатост, позитивен начин на мислене и социална ангажираност. Една от ключовите авторски идеи е, че всяко дете носи героя в себе си и всяко дете има неограничен потенциал. Но за да го прояви има нужда да се види като герой и победител в очите на родителите си.
Книгата проследява пътя на детето и предизвикателствата, които то преодолява геройски от раждането си до пълнолетието. С примери от практиката си на семеен консултант, авторът илюстрира как изграждането на вътрешния свят на човека започва именно в детството. Тогава родителите полагат основите на начина на мислене на детето си. Засягайки актуални теми като влиянието на технологиите върху децата, култа на родителите към оценките в училище, детската ревност, конфликтите между деца, развода на родителите и много други, книгата дава отговори на най-често задаваните родителски въпроси.
„Всяко дете е герой“ съдържа над 150 мнения от деца и откровения за отношенията с родителите, за училището и приятелите, за детските страхове и мечти. Тази специална детска енергия прави книгата особено въздействаща за читателя и предизвиква и смях, и сълзи.
Семейният консултант и автор на книгата Стела Даскалова интервюира над 500 деца, като им дава право на избор дали да останат анонимни. Голяма част от интервюираните деца избират анонимността, което е достатъчно показателно за начина по който се чувстват.
„Всяко дете е герой“ се издава от „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации