Габриела Александър (Тончева) с изложба от стъкло

 Габриела Александър (Тончева) с изложба от стъкло

Dimensiones Primordiales е името на изложбата на Габриела Александър (Тончева).
В направата ѝ авторката залага изследователски подходи и различни търсения за усещане, както на стъклото като изразен материал, така и на пространството. Впуска се в анализ на техните предели и излизане извън тях. С инсталацията тя търси художествено представяне на многообразието на естествения свят, излизайки от границите на материалите. В замисъла си творбата е преносна проекция на „входове и изходи, на началото, края, както и всичко, което съществува между тях“, както казва самата авторка. В основата на намерението си Габриела отново се стреми да премине и премахне тези условно съществуващи лимити за начало и край. Нейният стремеж е да обозначи как всеки край е начало, всеки изход е вход и обратното.
Публиката може да се впусне в цялостно преживяване с творбата. Освен като наблюдатели те могат да надникнат и в процеса на художествено надграждане. С тази работа авторката цели да надскочи границите на изразните средства и естетическите схващания, за да постигне нова абстрактно-авангардна гледна точка. Използвайки нетрадиционни методи и смесени техники при работата със стъкло, Габриела преодолява чисто материалните измерения на произведението и по този начин го изважда от тривиалната му роля на обект и го пренася в полето на мисълта, усещането и интуицията.
Dimensiones Primordiales има три етапа – dimensio nulla, dimensio prima и dimensio decima. Изложбата показва артистката през всички етапи на художествената работа – история, съзидание, процес. Това своеобразно разголване идва, за да сложи точката на десетгодишен знаков период за Габриела, в който тя е изградила собствена визия и чувствителност. Художничката променя своето име, своята артистична идентичност като още един знак за завършен формиращ творчески цикъл и започване на нов.
Dimensiones Primordiales е от 21 декември в галерия „УниАрт“ на НБУ.

Велин Манов

Подобни публикации