Изложба на български майстори на изобразителното изкуство

 Изложба на български майстори на изобразителното изкуство

Бенчо Обрешков

Произведения на известни български майстори на изобразителното изкуство ще бъдат показани в изложба.
Тя включва пейзажи, натюрморти, потрети, композиции. Картините са представителни за творчеството на показаните автори Ярослав Вешин, Бенчо Обрешков, Илия Петров, Елисавета Консулова Вазова, Жорж Папазов, Борис Денев, Димитър Казаков-Нерон, Иван Вукадинов, Иван Кирков, Светлин Русев и други.
Изложбата ще бъде между 22 ноември и 10 декември в „Ракурси“.

Велин Манов

Подобни публикации