Изложба с керамични обекти „Разказът“

 Изложба с керамични обекти „Разказът“

Изложбата с керамични обекти „Разказът“ е проект, който представя избрани творби на студенти от Ателието по керамика и порцелан на Висшето училище за приложно изкуство в Прага. Работите са създадени по проектна задача през летния семестър на 2021/2022 академична година, в рамките на която на студентите е възложено да си изберат конкретен артефакт от отворения депозиторий на Музея на приложното изкуство в Бърно, да идентифицират неговата история и да го отразят в своя собствена работа.
Чешките студенти са от класа на известния майстор на керамика и порцелан Милан Пекарж. Те ще пристигнат в България, за да представят проекта си и ще гостуват на Националното училище за приложни изкуства „Професор Венко Колев“ в Троян, за да обменят опит, вдъхновения и различни похвати с младите керамици от троянската школа. В течение на целия семестър студентите от Висшето училище за приложно изкуство в Прага са се занимавали с историята на технологии, артефакти и конкретни автори. Същевременно връзката между всички работи е търсенето на ролята, която съответната история играе в процеса на реализация на творбата и възможностите за споделяне на наративи чрез предметите. Дали самите предмети са надарени със способността да „говорят“, или са по-скоро повърхностен екран, върху който се проектират интерпретативните рамки на съответната епоха?
Представените работи концептуално създават субективен разрез на историята на европейската керамична продукция. Откриваме творби, които са отглас на средновековни артефакти, традиционни начини за създаване на народна керамика и на първите порцеланови манифактури, както и на технологични феномени и съвременни автори.
Висшето училище за приложно изкуство в Прага e малко художествено училище, предлагащо качествено образование в областта на визуалните изкуства, архитектурата и дизайна. През изтеклите години успява да устоим на натиска за инструментализация и икономизация на знанието. Целта на училището е не само подготовката на млади хора за художествена професия, но и възпитаването на независим изследователски и експериментаторски дух.
Изложбата ще бъде открита на 13 октомври в галерия „Серякова къща“ в Троян.

Велин Манов

Подобни публикации