Изследване на текстилната промишленост в България

 Изследване на текстилната промишленост в България

За първи път на българския пазар излиза научен обзор за текстилната промишленост в България преди и след Освобождението – „Срещу течението: българската текстилна промишленост, 1800-1912 г.“ от изследователя Мартин Иванов.
Изанието синтезира съществуващата разнопосочна информация по темата, за да даде отправна точка, от която да бъде разгледана българската текстилна промишленост в периода 1800-1912 г. и нейното влияние върху развитието на българското общество в ключовите десетилетия преди и след Освобождението. Книгата проследява мащабните промени в стопанския и социалния живот на страната, които довеждат до видимо културно и политическо съзряване на българската нация. Тя обхваща всички политически, културни и обществени изменения в страната през двете основни разновидности на текстилната индустрия — абаджийството и гайтанджийството. Главни действащи лица са домашните производители, занаятчиите, фабрикантите, земеделците, а изследването детайлно проследява предизвикателствата, пред които те са изправени в бурните десетилетия на цялостни трансформации в Османската империя и новосъздаденото българско княжество, изправено пред наглед невъзможната задача да конкурира съседните държави, а дори и европейските гиганти.
„Срещу течението: българската текстилна промишленост, 1800–1912 г.“ се издава от „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации