Кампания за насърчаване на равенството между половете

 Кампания за насърчаване на равенството между половете

Един от най-големите производители на храни в света „Марс“, представи нова глобална кампания, която насърчава равенството между половете. Името ѝ е #HereToBeHeard („Тук си, за да бъдеш чута“). Инициативата дава възможност гласът на жените да бъде чут без значение от тяхната раса, възраст, сексуална ориентация, религия и здравословно състояние. По този начин компанията цели да допринесе за една по-приобщаваща и толерантна бизнес среда и да създаде свят, където дамите преуспяват.
„Тук си, за да бъдеш чута“ пита жените: „Какво трябва да се промени, за да може повече жени да достигнат пълния си потенциал?“. Отговорите ще дадат представа на „Марс“ за конкретните действия, които да се предприемат както в рамките на собствената ѝ верига за доставки, така и в обществото като цяло, за да се преодолеят различията по отношение на възможностите за развитие за различните полове.

Велин Манов

Подобни публикации