Керамиката. Субстанция/фигура/поле

 Керамиката. Субстанция/фигура/поле

Надя Текнеджиева – „Флора“, порцелан, глазура, трансфер на изображения от фотокопие

Експозицията „Керамиката. Субстанция/фигура/поле“ е посветена и фокусира вниманието най-вече върху керамиката и теракотата като материал, в който преимуществено работи и скулпторката Васка Емануилова. Включва произведения на проф. Божидар Бончев от различни периоди, нови творби на Надя Текнеджиева, проекти на абсолвентите от предишни години Десислава Терзиева, Златина Кръстева, Йоана Атанасова, Светла Радулова и Яна Каишева, и произведения от последните защити на Светли Евгениев, Пламен Петров и Пламена Пенева.
Керамиката и нейната субстанция, наречена някога „пластична праматерия“ са лишено от време олицетворение на паметта и едновременно с това същности с много лица. Веществените понятия, свързани с керамиката, имат женска конотация и са романтичен символ на променливите идентичности, метаморфозите на плътта, част от ежедневието и интимния свят. Прокудена от визуалното поле на модерния градски човек, теракотата е и един от фокусите на настоящето Венецианско биенале. Присъства като символ на едно преоткрито световно ментално-веществено родство с незначителни разлики в състава и свойствата.
Настоящата експозиция предлага интроспективно-ретроспективен поглед към керамиката. Задава въпроси за нейната дефиниция и позициониране сред крайностите на технологическия оптимизъм, обещаващ перманентно подобрение на биологично зададеното, и обратното – заплахата от пълно елиминиране на органичното. Авторите изследват субстанциите, релациите между тях, техните качества, необходимите причини за възникване на отношения и следствията от взаимодействието им в един съвместен процес. Лабораторията на тези експерименти се явява ателието по керамика на Божидар Бончев.
Експозицията ще бъде между 9 септември и 16 октомври в галерия „Васка Емануилова“

Велин Манов

Подобни публикации